Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Príspevok MŠVVaŠ pre SŠZ

V rubrike informácie zverej- ňujeme “Zmluvu o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostred- níctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2019”.
V rubrike zverejňované údaje, budete môcť postupne nájsť využitie uvedených prostriedkov.