Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Organizačná štruktúra SŠZ

SLOVENSKÝ ŠERMIARSKY ZVÄZ

Trnavská cesta 39
831 04 BRATISLAVA
IČO: 30806437
DIČ: 2021786591
Bankové účty: VÚB Bratislava
Štátny účet: SK15 0200 0000 0017 8550 2151
Bežný účet : SK17 0200 0000 0023 6675 3954
Sponzorský účet: SK81 0200 0000 0029 8002 3759
Druh športovej organizácie: Občianske združenie
Druh športovej činnosti: šerm
Príslušnosť k športovým organizáciám: SOV, EFC, FIE

email: slovak-fencing@slovak-fencing.sk

Poverený zastupovaním Prezidenta SŠZ – Štatutár:

Attila ÉRSEK MBA
Adresa:
tel.: +421
email:attila.ersek@slovak-fencing.sk

Generálny sekretár SŠZ

Gabriela GERŠIOVÁ
Trnavská cesta 39
831 04 BRATISLAVA
mobil: +421 903 740 961
email:slovak-fencing@slovak-fencing.sk

Viceprezident SŠZ
pre medzinárodné vzťahy

Attila ÉRSEK MBA
email:attila.ersek@slovak-fencing.sk

Komisia rozhodcov

Mgr. Pavol CELLER
Adresa:
tel.: +421 905 946324
email:pavol.celler@gmail.com

Komisia metodicko-vzdelávacia

Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:sasvari@chello.sk

Organizačná komisia a ŠTK

Ing.Peter KORČOK
Adresa:
tel.: +421 911 164023
email:korcokp@gmail.com

Kontrolór

Ing. Pavol SWIEC
Adresa:
tel.: +421 2 4920 0315
email:swiec@shmladost.sk

Ekonomicko-marketingová komisia

Ing. Boris ROZMUŠ
Adresa:
tel.: +421 907 755110
email:boris.rozmus@gmail.com

Komisia mládeže

Rúth KABIL
Adresa:
tel.: +421 948 259599
email:ruth.kabil@gmail.com

Trénerská rada

Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:andys@chello.sk
Reprezentačný tréner – fleuret Jozef NAGY
Adresa: Hviezdna 4, 931 01 Šamorín
tel.: +421 903 446 157
email: nagy@slovak-fencing.sk

Reprezentačný tréner – kord

Mgr.Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:andys@chello.sk

Tréneri mládeže

Dalibor KAZÍK
Adresa:
tel.: +421 903 921506
email:kazik@slovanet.sk

Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:andys@chello.sk

Zástupca športovcov

Mgr. Ján SZALAY
Adresa:
tel.: +421 917 252092
email:szalay.jan.work@gmail.com

Náhradníci:

Karolina BELÁS