Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápisy z Konferencií SŠZ

Hlasovací kľúč na konferenciu SŠZ 2024 – 24.04.2024

Rokovací poriadok na volebnú konferenciu SŠZ 2024 – 24.04.2024

Rokovací poriadok na riadnu konferenciu SŠZ 2024 – 24.04.2024

Volebný poriadok na Konferencii SŠZ 2024 – 24.04.2024

Zápisnica a Uznesenie z Konferencie SŠZ 2023 konanej 26.04.2023

Zápisnica a Uznesenie z Volebnej konferencie SŠZ 2022 konanej 18.05.2022

Materiál na konferenciu SŠZ 2022 – 18.05.2022

Hlasovací kľúč na konferenciu SŠZ 2022 – 18.05.2022

Rokovací poriadok na konferenciu SŠZ 2022 – 18.05.2022

Volebný poriadok na Konferencii SŠZ 2022 – 18.05.2022

Zápisnica a Uznesenie z Volebnej konferencie SŠZ 2021 konanej 14.09.2021

Materiál na konferenciu SŠZ 2021 – 14.09.2021

Hlasovací kľúč na konferenciu SŠZ 2021 – 14.09.2021

Rokovací poriadok na konferenciu SŠZ 2021 – 14.09.2021

Volebný poriadok na Konferencii SŠZ 2021 – 14.09.2021

Zápisnica a Uznesenie z Konferencie SŠZ 2021 konanej 19.05.2021

Účtovná závierka k 31.12.2020

Výročná správa za rok 2020

Správa kontrolóra SŠZ za obdobie V.2020 až IV.2021 – Konferencia SŠZ 2021

Sprievodný list k úprave stanov – Konferencia SŠZ 2021

Návrh úpravy stanov SŠZ – Konferencia SŠZ 2021

Plán činnosti Reprezentačných družstiev a rozpočet na rok 2021

Hlasovací kľúč na konferenciu SŠZ 2021 – 19.05.2021

Rokovací poriadok na konferenciu SŠZ 2021 – 19.05.2021

Pozvánka na konferenciu SŠZ 2021 – 19.05.2021

Zápisnica a Uznesenie z Volebnej konferencie SŠZ 2020 konanej 17.09.2020

Pozvánka na Volebnú konferenciu SŠZ 2020 – 17.09.2020

Zápisnica a Uznesenie z Riadnej konferencie SŠZ 2020 konanej 17.09.2020

Uznesenie z konferencie SŠZ 2019 konanej 22.05.2019

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ 2019 konanej 22.05.2019

Rokovací poriadok na konferencie SŠZ 2019 – 22.05.2019

Pozvánka na konferenciu SŠZ 2019 – 22.05.2019

Uznesenie z konferencie SŠZ 2018 konanej 23.05.2018

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ 2018 konanej 23.05.2018

Rokovací poriadok na konferencie SŠZ 2018 – 23.05.2018

Pozvánka na konferenciu SŠZ 2018 – 23.05.2018

Uznesenie z konferencie SŠZ 2017 konanej 19.04.2017

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ 2017 konanej 19.04.2017

Prezenčná listina konferencie SŠZ 2017 konanej 19.04.2017

Rokovací poriadok na konferencie SŠZ 2017 – 19.04.2017

Pozvánka na konferenciu SŠZ 2017 – 19.04.2017

Uznesenie z Volebnej konferencie SŠZ 2016 konanej 14.09.2016

Zápisnica z rokovania Volebnej konferencie SŠZ 2016 konanej 14.09.2016

Správa Reprezentačného trénera na Konferenciu SŠZ 2016 za Olympijský cyklus 2013-16

Rokovací poriadok na Volebnej konferencii SŠZ 2016 – 14.09.2016

Volebný poriadok na Volebnej konferencii SŠZ 2016 – 14.09.2016

Zápisnica z mimoriadneho rokovania konferencie SŠZ 2016 konanej 27.05.2016

Uznesenie z konferencie SŠZ 2015 konanej 05.02.2015

Uznesenie z konferencie SŠZ 2012 konanej 15.09.2012

Správa Reprezentačného trénera na Konferenciu SŠZ 2016 za Olympijský cyklus 2009-12

Uznesenie z konferencie SŠZ 2010 konanej 26.06.2010