Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Športový šerm

Športový šerm je tradičný olympijský šport. Je to úpolová športová disciplína. V športovom šerme rozoznávame šerm šabľou, šerm fleuretom a šerm kordom. Vo všetkých troch zbraniach sa organizujú turnaje pre mužov a aj pre ženy. Nebolo tomu však vždy tak. Do 80. rokov 20. storočia ženy šermovali len fleuretom, v osemdesiatych rokoch 20. storočia sa začali organizovať turnaje pre ženy v šerme kordom a v deväťdesiatych rokoch pribudla šabľa. Novodobá história športového šermu zahŕňa celé XX. storočie. V súčasnosti platné pravidlá vyžadujú pochopenie, ale nie sú zložitejšie ako pravidlá niektorých ďalších športov. Spoločné pre všetky tri zbrane je: úvodné vyraďovacie súboje zo skupín sa šermujú na 5 zásahov respektíve 3 minúty čistého času. Po nich nasleduje priama eliminácia, v ktorej už prvá prehra znamená vypadnutie zo súťaže, šermuje sa na 15 zásahov na maximálne 3×3 minúty čistého času, medzi tretinami je minútová prestávka. Na svetových súťažiach nasleduje v každej zbrani po súťaži jednotlivcov súťaž družstiev. Trojčlenné družstvá (+jeden náhradník) šermujú formou štafety, každý z družstva „A“ proti každému z družstva „B“, teda 9 zápasov na 5 zásahov, pričom každý zápas trvá maximálne 3 minúty čistého času. Nakoniec vyhráva to družstvo ktoré dosiahne 45 zásahov alebo po uplynutí 9 x 3 minút čistého času vedie. V prípade rovnosti zásahov sa losuje výhoda a šermuje sa ešte maximálne 1 minúta. Ak padne zásah, vyhráva družstvo ktoré zásah dalo, ak zásah do 1 minúty nepadne, vyhráva družstvo ktoré malo výhodu. Toto pravidlo sa uplatňuje aj v súťaži jednotlivcov, ak po uplynutí času je stav nerozhodný. Aj súťaž družstiev sa šermuje ako priama eliminácia ( kto prehrá vypadol). Platnosť zásahov signalizuje elektrický aparát. Signál z aparátu je len pomocou pri rozhodovaní rozhodcu. Rozhodnutie (aj eventuálny omyl) je právom rozhodcu, ktorý vedie daný zápas. Šermuje sa na  vodivej planši, ktorá je dlhá 17 alebo 18 metrov (k efektívnej dĺžke planše, ktorá je 14 m sa na jej koncoch pripája z každej strany 1,5 – 2 m kvôli bezbečnosti. Na predĺženiach sa nešermuje, ale majú zamedziť zraneniu pri ústupe za koncovú čiaru označujúcu bojové pole). Začína sa na povel rozhodcu „vpred“ a zastavuje sa na povel rozhodcu „stáť“. Najvýznamnejšie turnaje v šerme sa organizujú, v kategórii kadetov (do 17 rokov) a juniorov (do 20 rokov) súčasne v rovnakom termíne na rovnakom mieste spoločne pre všetky zbrane, podobne je to aj u seniorov. Avšak je možné organizovať súťaže majstrovstiev sveta kadetov a juniorov oddelene. V súčasnosti sú rozdiely medzi jednotlivými zbraňami už nielen vo forme dosahovania zásahov, ale aj v odlišných pravidlách a platných povrchoch. Príprava a výuka na úrovni vrcholového športu – špecializácia jednotlivých zbraní, ako aj súťaženie a veľká popularita vo svetovom meradle výrazne obmedzila možnosť, aby sa jeden pretekár uplatnil súčasne v dvoch respektíve vo všetkých troch zbraniach ako to v minulosti bývalo. Šabľa a fleuret sú konvencionálne, kým kord je kombatná (bojová) zbraň. Slovo konvencionálny znamená, že platia určité pravidlá, ktoré počas zápasu zabezpečujú šermiarovi právo útoku a iba jeho správne vykrytie dáva následne právo na odvetu. Pokiaľ do útoku súper bodne, alebo sekne a obaja súperi zasiahnu súčasne, rozhodca v šabli a vo fleurete rozhodne v prospech útočiaceho šermiara – jeho zásah bude platný. Kritériom správneho útoku je, že počas plynulého pohybu ruky útočiaceho šermiara jeho zbraň ohrozuje platný povrch súpera. V tomto prípade sa môže súper brániť len krytom alebo protiútokom uskutočneným v dobrom šermiarskom tempe do zložitej útočnej akcie súpera (tempo –  znamená časový rozdiel, ktorý nie je definovaný časovým údajom).

Šabľa:
Zasiahnuť súpera je možné sekom aj bodom, preto repertoár, pohybové variácie a z nich vyplývajúce taktické variácie sú v tejto zbrani najpestrejšie. Platný povrch sa nachádza od polpása šermiara smerom hore, zásahy zasadené nižšie sa kvalifikujú ako hlboké, neplatné a aparát ich nesignalizuje. Medzi najúspešnejšie krajiny v šerme šabľou patria Maďarsko, Rusko, Francúzsko a Taliansko. V roku 1998 sa zaviedol šerm šabľou žien, ako posledné šermiarske odvetvie. V súčasnosti sa veľmi rýchlo rozvíja. Najúspešnejšou krajinou v šerme šabľou žien sú USA.

Fleuret:
Aj vo fleurete platí konvencia. Platný povrch predstavuje trup šermiara. Hlava, ruky a nohy sú neplatným povrchom. Ak zásah padne na neplatný povrch aparát to signalizuje bielym svetlom, platný povrch jedného šermiara signalizuje zeleným svetlom a platný povrch druhého šermiara červeným svetlom. Keďže platný povrch vo fleurete je najmenší zo všetkých troch zbraní, jeho zasiahnutie vyžaduje veľkú rýchlosť a veľmi presnú prácu s čepeľou. Pretekári a aj pretekárky musia byť technicky veľmi zruční a súčasne aj takticky musia byť na vysokej úrovni. Medzi popredné krajiny v tejto zbrani patria: Taliansko, Rusko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko.


Kord:

Je kombatnou čiže bojovou zbraňou. Zásahy sa dávajú bodom. Platným povrchom je celé telo šermiara. Prednosť pri zasiahnutí umožňuje len veľmi krátky časový rozdiel medzi dvomi zásahmi súperov. Ak zasiahnu súperi takmer súčasne, aparát signalizuje oba zásahy a obom šermiarom sa pripočítava jeden bod (tzv. double). Vypočítateľnosť šancí je vzhľadom na charakter šermu kordom v tejto zbrani najnižšia. Šerm kordom žien bol zavedený v roku 1989. Medzi popredné krajiny v šerme kordom patria: Rusko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Nemecko.