Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Konferencia SŠZ

Výkonný výbor Slovenského Šermiarskeho Zväzu informuje kluby a členov SŠZ o Konferencii Slovenského Šermiarskeho Zväzu, ktorá sa bude konať dňa 19. mája 2021.

Konferencia sa bude konať online od 11,00 hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM. Dokumenty ku konferencii nájdete v časti Slovenský šermiarsky zväz/yverejňovanie údajov

  1. Pozvánka na riadnu Konferenciu SŠZ
  2. Hlasovací kľúč Konferencie SŠZ
  3. Výročná správa za rok 2020
  4. Plán činnosti na rok 2021
  5. Rokovací poriadok Konferencie SŠZ
  6. Výročná správa kontrolóra SŠZ
  7. Účtovná závierka SŠZ za rok 2020
  8. Návrh na doplnenie Stanov SŠZ (zmeny sú zvýraznené žltou farbou)
  9. Sprievodný list prezidentky SŠZ k úprave stanov

S pozdravom

JUDr.Tatiana DROBNÁ

Prezidentka SŠZ