Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Metodický materiál – videá

Agility  9 – BlazePods  /Jozef Nagy/

Šerm je športom, v ktorom sa súperi pohybujú veľmi dynamicky, nezriedka využívajú maximálnu rýchlosť, pričom súčasne s prevádzaním pohybu je aj snaha o technicky čo najdokonalejšie prevedenie. Cieľom nasledujúcich cvičení je rozvoj akceleračnej schopnosti, rýchlosti v behu a súčasne ďalších koordinačne náročnejších cvičení. Podľa voľby dĺžky jednotlivých cvičení a odpočinku precvičujeme rýchlosť resp. vytrvalosť v rýchlosti. Pomôckou pri cvičeniach je fitnes náradie BLAZEPOD.

Plyometrické cvičenia 2  /Jozef Nagy/

Plyometrický tréning je pre šermiarov obvzvlášť dôležitý. Plyometrické cviky sú určené na rozvoj schopnosti svalov vyprodukovať čo najväčšiu silu a v čo  najkratšom čase. Tento typ tréningu zaťažuje predovšetkým rýchle svalové vlákna, ktoré sa pri iných silových cvikoch vôbec neaktivujú. Pomocou týchto cvikov precvičíte celé telo, zlepšíte si výbušnosť a podporíte svalový rozvoj, čo sa premietne do celkového zlepšenia vašej kondície.

Plyometrické cvičenia 1  /Jozef Nagy/

Plyometrický tréning je pre šermiarov obvzvlášť dôležitý. Plyometrické cviky sú určené na rozvoj schopnosti svalov vyprodukovať čo najväčšiu silu a v čo  najkratšom čase. Tento typ tréningu zaťažuje predovšetkým rýchle svalové vlákna, ktoré sa pri iných silových cvikoch vôbec neaktivujú. Pomocou týchto cvikov precvičíte celé telo, zlepšíte si výbušnosť a podporíte svalový rozvoj, čo sa premietne do celkového zlepšenia vašej kondície.

Agility 5 – Rýchle nohy  /Jozef Nagy/

Cieľom uvedených cvičení je rozvoj udržanie rovnováhy počas jednoduchých cvičení prevádzaných v maximálnej rýchlosti, rozvoj reakčnej rýchlosti (zlepšenie štartovacej motoriky na povel v  neočakávanom momente za pohybu) a v a zlepšení akcelerácie po štarte.

Cvičenia na BOSU pre mladých šermiarov

BOSU je špeciálna cvičebná pomôcka, ktorá sa podobá na polo- vičnú fitloptu s pevným podstavcom na spodnej strane. Vznikla v USA v roku 1999. Pri výcviku mladých šermiarov sa veľmi osvedčila. Pomocou BOSU môžeme u mladých šermiarov vhodnou formou zvyšovať silu končatín, pričom súčasne zlepšujeme aj koordináciu antagonistických svalových skupín, cit pre rovnováhu a nie v poslednom rade zlepšujeme aj funkčnosť hlbokého stabilizačného systému (predstavuje systém väčšinou drobných svalov okolo chrbtice, medzi ktoré zaraďujeme aj priamy brušný sval a bránicu).

Fleuretová škola mladého pretekára U12

V úvode krátke zahriatie pretekára, počas ktorého tréner zisťuje jeho momentálnu technickú a najme psychickú pripravenosť. (body z miesta, posunom, výpadom podľa vzdialenosti, preciťovanie rytmu prevádzaných akcií). Zámer hlavnej časti školy bolo aby pretekár na trénerovú prípravu, respektíve imitáciu útoku dokázal vhodne reagovať (spoznať ponúknuté možnosti, pričom jeho reakcia mohla byť ľubovolná z hodiacich sa). Samozrejme väčšie technické chyby sa opravovali priebežne. Hlavným zameraním však bolo sledovanie vhodnosti výberu akcií na trénerov podnet.

Kondično-koordinačné cvičenia /KŠ Šamorín/

Kondično-koordinačné (hybridné) schopnosti sú podmienené energetickými, adaptačnými, morfologicko-štrukturálnymi a riadiacimi procesmi. Riadia sa tu čiastočne rýchlostné, čiastočne koordinačné a pohybové schopnosti. /Belej and Junger, 2006/ Uvedené cvičenia sú zamerané práve na rozvoj kondično-koordinačných schopností.

Kondičné cvičenia vo dvojici /Kitti Bitterová/

Kitti Biterová spoločne s bývalou šermiarkou Katkou Husvéthovou Vám v tomto videu predvedú  párové cvičenia na zlepšenie všeobecnej kondície.

Cvičenia s medicinbalom /KŠ Šamorín/

Medicinbal vám pomôže pri precvičení svalov celého tela. Má viacero výhod, medzi ktoré patria napríklad, že väčšina cvikov s medicinbalom je priestorovo nenáročná, medicinbal je ľahko prenosný a skladovateľný. Pomocou medicinbalu môžeme trénovať výbušnosť, silu, rýchlosť, vytrvalosť v rýchlosti a aj koordináciu.

Technický výcvik nôh /KŠ Šamorín/

Dobrá práca nôh je základom úspešného šermu každého šermiara. Počas nácviku práce nôh sa môžeme zamerať na nácvik techniky, výbušnosti, rýchlosti, rovnováhy, koordinácie pohybu rúk a nôh, sily. V tomto videu sa zameriame na nácvik výbušnosti, rýchlosti, balansu a koordinácieruka – noha.

Body do terča 3. diel /KŠ Šamorín/

V treťom poslednom videu si ukážeme ako si vieme pomocou metly 🙂 spestriť cvičenia s terčom, ako pri terči trénovať odrazy, kryty.
Predtým ako začneme si musíme jednoduchým spôsobom vytvoriť pomocou metly jednoduchú pomôcku. Metlu pripevníme (lepiacou páskou, špagátom, drátom) k nohe stoličky tak aby rúčka metly smerovala kolmo nahor. Potom ho stačí vhodne umiestniť šikmo vedľa terča a pomôcka je hotová. Pomocou nej budeme vedieť trénovať kryty, odrazy aj pri terči. 🙂

Body do terča 2. diel /KŠ Šamorín/

V druhom dieli série “Body do terča” sa budeme venovať bodom do terča za pohybu: počas prešľapovania, posunom, výpadom, posun výpadom, odsunom (predbod).

Body do terča 1. diel /KŠ Šamorín/

Cvičenia pomocou terča precvičia celú škálu šermiarskych zručností. Ich hlavnou úlohou je nácvik správnej techniky bodu, respektíve bodov a to z každej vzdialenosti, ktorá sa v šerme vyskytuje. Cvičenia (body) môžeme prevádzať z malej vzdialenosti, zo strednej vzdialenosti, alebo aj z veľkej vzdialenosti a dokonca aj z tesnej vzdialenosti, alebo flešou. Prevedenie bodov môže byť v jednom rytme (pomalé alebo rýchle), alebo v dvoch rytmoch (na začiatku pomalé, ktoré sa počas pohybu zmení na rýchle).

Ako vyrobiť terč na doma /KŠ Šamorín/

Krátke video ukazuje ako si môžeme doma veľmi ľahko vyrobiť kvalitný terč. Budeme k tomu potrebovať len vešiak, šermiarsky mundúr, uteráky, respektíve nepoužívané oblečenie.

Rýchle nohy /Kitti Bitterová/

Kitti Bitterová Vám vo svojom videu prináša zopár efektívnych cvičení na tréning rýchlych nôh. Veľmi silnou stránkou nižšie uverejnených cvičení je ich všestrannosť: Cvičenia sú vhodné od najmladších šermiarov (7 -8 rokov) až po seniorov. Najjednoduchšia forma, ktorú vidíte vo videu je priestorovo nenáročná, dá sa cvičiť v izbe, na balkóne aj v záhrade, alebo pred domom.

Koordinačné schopnosti /KŠ Šamorín/

Koordinácia je schopnosť vykonávať pohyby s minimálnym úsilím s maximálnou rýchlosťou vzhľadom k danej situácii. Môžeme ju charakterizovať ako spoluprácu medzi Centrálnou nervovou sústavou a svalovým aparátom s cieľom vykonať požadovaný pohyb. V prvom videu sa budeme venovať dvom cvičeniam, ktoré vedia aj trošku zabaviť a pri tom majú badateľný prínos v zlepšení pohybovej kultúry šermiara.

Rozcvička /KŠ Šamorín/

Samozrejme každý tréning musí obsahovať úvodnú časť “Rozcvičku”, ktorá má za úlohu pripraviť, svaly, šľachy, kĺby, srdcovo-cievnu sústavu na záťaž, ktorá bude nasledovať v hlavnej časti tréningu. Mala by začať poklusom, behom. Beh miernou intenzitou, minimálne 5-6 minút zabezpečí rozohriatie celého tela, naštartuje srdcovo-cievny systém, zabezpečí zlepšené mazanie kĺbov – telo takýmto spôsobom reaguje na miernu záťaž.Túto časť rozcvičky nepodceňujme a hlavne neskracujme.

Agility 7 – Rýchle nohy /Jozef Nagy/

Cieľom nasledujúcich cvičení je rozvoj štartovnej a akceleračnej schopnosti v cvale bokom a v strehu.Podľa voľby trvania cvičení a odpočinku precvičujeme rýchlosť, respektíve vytrvalosť v rýchlosti.

Agility 6 – Rýchle nohy /Jozef Nagy/

Cieľom nasledujúcich cvičení je rozvoj štartovnej a akceleračnej schopnosti v cvale bokom ktorý je veľmi podobný šermiarskemu postoju. Podľa voľby trvania cvičení a odpočinku precvičujeme rýchlosť, respektíve vytrvalosť v rýchlosti.

Agility 4 – Rýchle nohy /Jozef Nagy/

Cieľom nasledujúcich cvičení je rozvoj štartovnej a akceleračnej schopnosti. Cvičenia zlepšujú koordinačnú schopnosť šermiarov, pričom podporujú aj rozvoj reakčnej schopnosti a okamžitú voľbu dobrého riešenia). S určitými obmenami je vhodné aj pre najmenších šermiarov.

Agility 1 – Rýchle nohy /Jozef Nagy/

Cieľom nasledujúcich cvičení je rozvoj koordinačnej schopnosti. Cvičenia zlepšujú koordinačnú schopnosť šermiarov, sú obdobou cvičení na koordinačnom rebríku, zmenou výšky nášlapu sa ale cvičenia stávajú ťažšími. Vyžadujú si úplnú koncentráciu cvičiacich (vyšia možnosť zranenia členkov). Zo začiatku by nemali byť robené ako súťaž dvoch šermiarov, ale ich najprv treba cvičiť jednotlivo.

Škola s trénerom vo fleurete – 10 ročný šermiar /Jozef Nagy/

Krátke video školy s trénerom vo fleurete. Šermiar Ákos Pirk má 10 rokov. Cvičenia sú prevádzané pomalšie z veľkým dôrazom na technicky dobré prevedenie.

Škola s trénerom vo fleurete – 9 ročný šermiar /Jozef Nagy/

Krátke video školy s trénerom vo fleurete. Šermiar Ákos Pirk má 9 rokov. Cvičenia sú prevádzané veľmi pomaly, úvod je na stoličke, ke´d sa venujeme technike ruky, pokračovanie už v strehu, kde sa snažíme o zosynchronizovanie techniky ruky a techniky práce nôh. Cvičenia sú prevádzané veľmi pomaly s absolútnym dôrazom na techniku.

Škola s trénerom vo fleurete – 13 ročná šermiarka /Jozef Nagy/

Staršie video v ktorom je ukážka školy s stephany Szikelovou 13 ročnou fleuretistkou. Škola obsahuje prvky nácviku techniky, rýchlosti, ktoré sú vo väčšine spojené z taktickými variáciami zakončenia.  Cvičenia sú volené s váho na techniku a taktiku súčasne s dôrazom na dynamické zakončenie.

Škola s trénerom vo fleurete – 15 ročná šermiarka /Jozef Nagy/

Staršie video v ktorom je ukážka školy so Gyöngyi Hanzelovou 15 ročnou fleuretistkou. Počas školy je kladený dôraz na technicky čisté prevedenie akcií vo veľkej rýchlosti, zmene rytmu a tempa.  Môžete sledovať aj nácvik Coupe finty následne s hodeným bodom (flick).