Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kluby

KLUB ŠERMU ŠAMORÍN  /Občianske združenie/       
Veterná 18, 931 01 Šamorín, SLOVAKIA 
IČO:30998085 

Prezident: Mgr. Kristián Forgách
Tréneri:      Jozef Nagy,              mobil: +421 903 446157,     e-mail: nagy@slovak-fencing.sk
                       Krisztián Forgách
                       Vojtech Fehér
                       Peter Forgách
                      Gergely Valacsay

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook:>>> 

 

Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda de MARTINENGO  /Občianske združenie/       
Martinengova 4879/16, 811 02 Bratislava, SLOVAKIA 
IČO:30842484 

Prezident: Ing. Miroslav Baránik  mobil: +421 905 711667,            e-mail: mbaranik@mbaranik.sk
Tréneri:      Ing. Pavol Bottan,                     
                       Ing. Miroslav Baránik
                       Ing. Marian Linder
                              Štefan Cipár               

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>> 

 

Klub šermu Slávia STU Bratislava  /Občianske združenie/       
Sídlo: Májová 21, 852 26 Bratislava,  Slovakia   
Tréningy: ZŠ Gröslingová 48, 811 09 Bratislava, Slovakia 
IČO:31772943 

Prezident: Ing. Július Králik          mobil: +421 905 162883,            e-mail: julius.kralik@gmail.com
Tréneri:      Ing. Július Králik,                     
                       Mgr. David Králik
                         Katarína Ráczová-Lokšová

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>> 

 

Akadémia šermu Bratislava  /Občianske združenie/       
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava,  Slovakia    
IČO:42272246

Prezident: Judr. Tatiana Drobná      mobil: +421 903 703717,  e-mail:akademiasermu@akademiasermu.sk
Tréneri:     Mgr. Andrea Sasváriová  mobil: +421 907 123027, e-mail:akademiasermu@akademiasermu.sk
                       Mgr. Karolína Belás          mobil: +421 948 100773,  e-mail: karolinaaujeska@gmail.sk

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

TJ Slávia Univerzita Komenského Bratislava  /Občianske združenie/        
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava-Nové mesto, SLOVAKIA 
IČO: 00686191 

Prezident:PaeDr. Árpád Érsek            mobil:             e-mail: 
Tréneri:                                          

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

BA – M.P.C Slovakia  /Občianske združenie/        
Kalinčiakova 4/1, 831 02 Bratislava – Nové mesto, SLOVAKIA 
IČO: 42256143 

Prezident: Dipl.Ing. Juraj Szalay PhD    mobil: +421 905 401570,          e-mail: szalay@chello.sk          
Tréneri:         

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Šermiarsky klub Dunaj  /Občianske združenie/                                                                       
Račianska 12, 831 02 Bratislava – Nové mesto, SLOVAKIA 
IČO: 42356695 

Prezident: Mgr. Alexander Gejmovský PhD    mobil: +421 902 215400,          e-mail: gejmovsky@gmail.com          
Tréneri:         

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Klub šermu Snina  /Občianske združenie/       
Palárikova 1634/33, 069 01 Snina, SLOVAKIA 
IČO:31945414 

Prezident: Dalibor Kazík            mobil: +421 903 921506,            e-mail: kazik@slovanet.sk
Tréneri:      Dalibor Kazík,                     
                       Martin Kazík               

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Košický Šermiarsky Klub 1903  /Občianske združenie/       
Čermeľská 60, 040 01 Košice-sever, SLOVAKIA 
IČO: 42240182 

Prezident: Ľudovít Luby            mobil: +421 905 903312,            e-mail: l.luby@microcad.sk
Tréneri:      Judr. Tibor Šafárik – vedúci tréner,                     
                       Imrich Chilo
                       Peter Mlynarčík               

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Šermiarska spoločnosť WILLARD  /Občianske združenie/        
ul. Pokroku 2, 040 11 Košice – západ, SLOVAKIA 
IČO: 35552751 

Prezident: Ruth Kabil            mobil: +421 944 373045             e-mail: ruth.kabil@gmail.com 
Tréneri:     Ruth Kabil            mobil: +421 944 373045             e-mail: willardkosice@gmail.com

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Šermiarsky klub Banská Bystrica  /Občianske združenie/        
ul. Krátka 2534/12, 974 05 Banská Bystrica, SLOVAKIA 
IČO: 51271338 

Predseda: Mgr. Miroslava Doleželová            mobil: +421 948 525755             e-mail: info@skraja.sk 
Tréneri:     Tomáš Doležel                        

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Klub športového šermu  /Občianske združenie/        
Malinovského 1, 960 01 Zvolen, SLOVAKIA 
IČO: 37999249 

Prezident: Ing.Peter Korčok            mobil: +421 911 164023             e-mail: korcokp@gmail.com 
Tréneri:       Ing. Peter Korčok            mobil: +421 911 164023             e-mail: korcokp@gmail.com
                       Drahotína Horská            mobil: +421 907 829666  

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

ŠK DUKLA Banská Bystrica  /Občianske združenie/        
Hutná č. 3, 974 04 Banská Bystrica, SLOVAKIA 
IČO: 50753550 

Prezident:                                         
Tréneri:       Dušan Poláček            mobil: +421 915 497545             e-mail: polacek@dukla.sk  

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

KŠ Nová Dubnica  /Občianske združenie/       
L.Štúra 9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVAKIA 
IČO: 35667591 

Prezident: Dárius Seko            mobil: +421 905 577999,          e-mail: ksnovadubnica@gmail.com          
Tréneri:         

Členovia: >>>
Links: >>>
Facebook: >>>

 

Šermiarsky klub Štúrovo  /Občianske združenie/     
Vajanského 605/18, 943 01 Štúrovo, SLOVAKIA 
IČO: 55054285 

Prezident: Monika DÁNÓ            mobil: +421 908 164996,          e-mail: sksfencing.sk@gmail.com          
Tréneri:   István ILLÉS, Annamária DÓCZY      

Členovia: >>>
Links:

Facebook: >>>

Športový šermiarsky klub Ravens Košice  /Občianske združenie/     
Lomonosovova 2262/22, 040 01 Košice, SLOVAKIA 
IČO: 55607071 

Prezident: Boris STOJKA            mobil: +421 949 074931,          e-mail: boris.stojka@centrum.sk          
Tréneri:   Boris STOJKA, Olexii KRYNYTSKI, Matej Tadeáš ZENTKO      

Členovia: >>>
Links:

Facebook: >>>