header
 
Slovenský šermiarsky zväz

Trnavská cesta 39
831 04 BRATISLAVA
IČO: 30806437
DIČ: 2021786591
Bankové účty: VÚB Bratislava
Štátny účet: SK15 0200 0000 0017 8550 2151
Bežný účet : SK17 0200 0000 0023 6675 3954
Sponzorský účet: SK81 0200 0000 0029 8002 3759
Druh športovej organizácie: Občianske združenie
Druh športovej činnosti: šerm
Príslušnosť k športovým organizáciám: SOV, EFC, FIE

email: slovakfencing@mail.t-com.sk

Prezidentka SŠZ - Štatutár:

JUDr. Tatiana DROBNÁ
Adresa:
tel.: +421 903 703717
email:tatianadrobna@gmail.com

Generálny sekretár SŠZ

Gabriela GERŠIOVÁ
Trnavská cesta 39
831 04 BRATISLAVA
mobil: +421 903 740 961
email:slovakfencing@mail.t-com.sk

Viceprezident SŠZ
pre medzinárodné vzťahy

Attila ÉRSEK MBA
email:attilaersek@yahoo.com

Komisia rozhodcov

Mgr. Karolina BELÁS
Adresa:
tel.: +421 948 100773
email:karolinaaujeska@gmail.com

Komisia metodicko-vzdelávacia

Ing. Ľudovít LUBY
Adresa:
tel.: +421 905 903312
email:l.luby@microcad.sk

Organizačná komisia a ŠTK

Andrej CHURÝ
Adresa:
tel.: +421 914 207410
email:andrejchury@gmail.com

Kontrolór

Dr.univ.,ICLic. Juraj SZALAY PhD
Adresa:
tel.: +421 905 401570
email:szalay@chello.sk

Ekonomicko-marketingová komisia

Mgr. Gábor ÁSVÁNYI MBA
Adresa:
tel.: +421 903 584992
email:gabor@shmladost.sk

Komisia mládeže

Rúth KABIL
Adresa:
tel.: +421 944 373045
email:ruth.kabil@gmail.com

Trénerská rada

Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:andys@chello.sk

Reprezentačný tréner - fleuret Jozef NAGY
Adresa: Hviezdna 4, 931 01 Šamorín
tel.: +421 903 446 157
email: nagy@slovak-fencing.sk

Reprezentačný tréner - kord

Mgr.Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:andys@chello.sk

Tréneri mládeže

Dalibor KAZÍK
Adresa:
tel.: +421 903 921506
email:kazik@slovanet.sk

Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ
Adresa:
tel.: +421 907 123027
email:andys@chello.sk

Zástupca športovcov

Mgr. Juraj SZALAY
Adresa:
tel.: +421 917 699288
email:szalay.juraj@gmail.com

Náhradníci:

Július KRÁLIK

Pavol BOTTAN

Juraj SZALAY ml.

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs