Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Športovo-technická komisia

Covid opatrenia pre šerm

ŠPORTOVÉ PODUJATA

Platnosť nariadenia od: 19. apríla 2021, 0:00 hod

Platnosť nariadenia do: do odvolania

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje:

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch, interiéroch.  Povolené sú len tréningové procesy v maximálnom počte 6 osôb + 1 tréner pri dodržaní 35 m2 na osobu.  Ak má tréningová plocha väčšiu rozlohu je možné vytvoriť takýchto sektorov viac, pri čom sa skupiny nemôžu premiešať a musia byť od seba vzdialené aspoň 4 metre  (viď. Obr. 1).

Všeobecné podmienky

– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje (každý by mal mať vlastné),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

– zákaz podávania rúk,

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

– dodržiavanie 2 metrových odstupov

Špecifikácia: športový šerm

  • vstup a pobyt v mieste šermiarskeho tréningu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), s jedinou výnimkou trénera a pretekára po dobu športového výkonu,
  • všetci zúčastnení sa musia preukázať platným AG testom, alebo PCR testom, či dokladom od lekára o prekonaní covid- 19,
  • šatne a sprchy sa nepoužívajú,
  • šermiari si nepožičiavajú medzi sebou výstroj, nepijú z jednej fľaše,     
  • minimalizovať zdieľanie športového vybavenia.
  • častejšie si umývajú a dezinfikujú ruky počas celej doby, používajú vlastné rúško,
  • dodržiavať dostatočný odstup 2 metre
  • šermiari a tréneri by mali čo najviac obmedziť kontakt, napr. podanie ruky,
  • zákaz rodičov a divákov v hale,

Vypracoval: člen Výkonného výboru SŠZ, predseda Organizačnej komisie a ŠTK     Ing. Peter Korčok

Školenie trénerov 1. triedy

Slovenský šermiarsky zväz zorganizoval v termíne 7-9. augusta 2020 prvú špeciálnu časť školenia pre zisk kvalifikácie “Tréner šermu 1. triedy”.

Školiteľom bol pán tréner Fridrich FÖLDES, tréner Československej kordovej reprezentácie, ako aj tréner šermu Anglického reprezentačného tímu v päťboji. Fridrich Földes je jedným z najúspešnejších a pravdepodobne aj najúspešnejším Česko – Slovenským trénerom šermu. Jeho zverenci dosiahli viaceré finálové umiestnenia na Majstrovstvách sveta v šerme (Jaroslav Jurka, Aleš Depta) a ako tréner šermu reprezentantov a reprezentantiek päťbojárskeho národného tímu Veľkej Británie sa veľkou mierou pričinil o zisk medajlí z troch Olympiád (Sydney 2000, Atény 2004, a Peking 2008).

Trojdňové školenie sa vďaka hlbokým znalostiam a pútavej forme prednášok i praktických cvičení pána tréner Fridricha Földesa nieslo v priateľskom duchu a veľmi dobrej nálade. Prednášky na vysokej odbornej úrovni boli popretkávané príhodami z bohatej športovej minulosti pána trénera, ktorému sa touto cestou chceme poďakovať za výborné profesionálne vedené školenie a už sa tešíme na pokračovanie (druhú časť), ktoré sa uskutoční 14.-16.augusta 2020. Vďaka patrí aj Laure Sasváriovej, ktorá pánovi trénerovi asistovala pri odborných ukážkach.

Definitívny koniec sezóny 2019-20

Vážení prezidenti a predsedovia klubov SŠZ,

                    z pozície člena Výkonného výboru SŠZ, ako aj predsedu ŠTK si Vám dovoľujem zaslať nasledujúce rozhodnutie.

– sezóna 2019/2020 je definitívne ukončená a nebudú sa oficiálne organizovať v tejto sezóne žiadne ani náhradné turnaje / rozhodnutie prešlo hlasovaním Výkonného výboru SŠZ per rollam /

– nová sezóna 2020/2021 sa začína 1.9.2020, kde predpokladám, že nový kalendár na nadchádzajúcu sezónu bude k dispozícii v polovici augusta a to v závislosti od dohody reprezentačných trénerov, ako aj hlavne od vyhlásení situácie svetovej federácie FIE.

– slávnostné vyhlásenie víťazov Slovenského pohára je predbežne stanovené na september 2020. O presnom dátume budú kluby včas informované

Verím, že sezóna 2020/2021 z hľadiska Covid – 19 nebude obmedzená a bude plne funkčná

s pozdravom a pekný deň

Andrej Churý

Predseda ŠTK

ŠTK – Definitívne ukončenie sezóny 2019-20