Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Branislav Lančarič na zásah od celkového víťazstva.

Po vyše roku a štvrť sa turnaja dočkali aj mladší šermiari a šermiarky zo Šamorína. Využili prvú možnosť, ktorá sa naskytla a na pozvanie usporiadateľa, s ktorým ich spája maximálna zanietenosť a veľká láska k šermu vycestovali na v minulosti veľmi dobre obsadzovaný, už XIV. ročník turnaja “European Fencing Festival”, ktorý organizuje klub Warta Poznaň. V tomto roku kvôli pandémii Covid 19 okrem Klubu šermu šamorín, túto možnosť využil len jeden Švédsky klub, takže turnaja sa zúčastnili len pretekári a pretekárky z Poľska, Švédska a Slovenska. aj napriek nižšej medzinárodnej účasti bol turnaj organizovaný na výbornej úrovni, naši šermiari mali možnosť čo sa organizácie týka zažiť turnaj podobajúci sa elitným turnajom v kategórii kadetov až seniorov, pričom aj športová úroveň bola veľmi vysoká, veď Poľské mladé talenty patria medzi najlepších v Európe.

Na štart v štyroch kategóriách (U15, U13, U11 a U9) sa postavilo 293 mladých šermiarov a šermiarok, medzi ktorými sa naši mladí talentovaní pretekári a pretekárky nestratili. V sobotu na turnajoch dievčat im síce postup do finálovej osmičky ušiel o vlások (v kategórii U15 prehrala Rebeka Forgách z Emiliou Szefera z Torunskej Akademie Fleuretu 15:8 a skončila na 12. mieste, podobne dopadla aj Anna Valacsay v kategórii U13, ktorej cestu do osem-členného finále prerušila neskoršia víťazka turnaja Karolina Makovská z Gdanskej školy šermu, ktorá výrazne dominovala nad ostatnými účastníčkami. Anna Valacsay nakoniec skončila na 16. mieste. Vtejto kategórii štartovala aj o rok mladšia Nina Forgách, ktorá skončila na 38 mieste spomedzi 63 pretekárok. V kategórii U11 už naša mladá nádej Martyna Pošvancová v zápase o postup medzi najlepších osem viedla nad neskoršou striebornou Olgou Pisarevič 7:5, posledný rozhodujúci zásah sa jej však dať nepodarilo a z víťazstva a postupu do osem-členného finále sa tešila šermiarka gdanskej školy šermu, ktorá nakoniec zvíťazila 8:7.

Braňko Lančarič z osobným trénerom Vojtechom Fehérom

V nedeľu boli na rade turnaje v kategóriách chlapcov. Klub šermu sa turnajov zúčastnil len v kategóriách U15 a U13. V kategórii U13 nás zastupoval Denis Trestyánszki, ktorý predviedol pekný bojovný výkona v konečnom hodnotení bol klasifikovaný na 21. mieste spomedzi 61 štartujúcich. Najlepší výsledok zo Slovenských pretekárov a pretekárok dosiahol Branislav Lančarič (tréner – Vojtech Fehér), ktorý v elitnej kategórii U15 sa dobrým šermom bez problémov prebojoval až do finále, kde ho čakal najlepší poľský šermiar tejto kategórie v súčasnosti: Jakub Fogt z klubu Polonia Leszno 1912. Napínavý zápas, ktorý sa vyznačoval tým, že vedenie sa plynule prelínalo medzi oboma šermiarmi, ktorý v tomto zápase vytiahli všetky svoje tromfy a triky, pričom ani jednému sa nepodarilo odskočiť od súpera o viac ako 2-3 zásahy nakoniec vyústilo do najnapínavejšieho zakončenia. Tesne pred koncom zápasu sa Poliakovy zvýšením agresivity podarilo zatlačiť nášho pretekára do defenzívy a odskočiť od Lančariča na 12:14 pre súpera. Braňko sa však nevzdal a takticky veľmi vydarenými akciami dorovnal na 14:14. Pri poslednom zásahu mal však viac šťastia do konca veľmi sebavedomo šermujúci Poliak, ktorý sa nakoniec radovaľ z ťažko vybojovaného víťazstva. Napriek tomu, ak berieme do ohľadu, že v Poľsku sa aj počas pandémie organizovali súťaže a sústredenia, pričom naši pretekári a pretekárky ešte nedávno museli vyše 3 mesiacov stáť boli dosiahnuté výsledky veľmi dobré.

Zoltán Sármány vo finále Maďarského pohára mužov

Po finálovom umiestnení Bendegúza Györgya /KŠ Šamorín/ na turnaji Maďarského pohára v šerme fleuretom seniorov v novembri 2020 sa podobný husársky kúsok podaril jeho oddielovému kolegovi o dva roky staršiemu Zoltánovi Sármányovi, ktorý sa v sobotu dokázal tiež prebojovať do finálovej osmičky. Spomedzi 60 šermiarov z dvoch krajín /HUN, SVK/ nakoniec Zoltán skončil na 8. mieste. Víťazom turnaja sa stal Daniel Dósa z klubu Törekvés Budapešť.

Zoltán Sármány v akcii

Covid opatrenia pre šerm

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru

Platnosť nariadenia od: 15. mája 2021, 0:00 hod

Platnosť nariadenia do: do odvolania

Vestník vlády SR , Vyhláška 203 a nový Covid automat pre šport

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje:

Prehľad nového Covid automatu pre šport v platnosti od 15.5. 2021

Naďalej ostáva v platnosti Vestník vlády SR , Vyhláška 203

(1) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí športového charakteru v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) podujatie sa musí uskutočniť bez obecenstva, ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak,

b) do počtu osôb sa nezapočítava jedna osoba trénera,

c) ak to veľkosť športoviska dovoľuje, môže byť športovisko rozdelené na oddelené a vyznačené sektory;

pre sektory musia platiť nasledovné opatrenia:

1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2. každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

5. ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2 ,

6. ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2 ,

7. ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi dodržiavať nasledovné podmienky kapacít na jeden sektor podľa § 5 ods. 2 písm. c):

a) pre tréningový proces v interiérových športoviskách:

1. v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb, (Obr.1)

2. v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb, (Obr.2)

b) pre tréningový proces v exteriérových športoviskách:

1. v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 50 osôb,

2. v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb.

Obr.1 V územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb

Obr.2 V územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 1 ods. 2 písm. h) dodržiavať nasledovné podmienky:

a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva; to neplatí, ak organizátor podujatia zabezpečí splnenie podmienok podľa odseku 4,

b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

(4) Hromadné podujatie podľa § 1 ods. 2 písm. h) je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor hromadného podujatia dodrží podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s) w), y) zákona nasledovné opatrenia:

a) organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,

b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín,

c) počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový počet divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1 000 osôb obecenstva,

d) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

e) organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,

f) organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,

g) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

h) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

i) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

j) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

k) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

l) neumožniť konzumáciu pokrmov a nápojov,

m) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení,

n) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

o) na všetky vstupy do priestoru hromadného podujatia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.

Všeobecné podmienky

– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje (každý by mal mať vlastné),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

– zákaz podávania rúk,

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

– dodržiavanie 2 metrových odstupov

Vypracoval: člen Výkonného výboru SŠZ, predseda Organizačnej komisie a ŠTK     Ing. Peter Korčok

Zónová kvalifikácia na OH 2021 – deň druhý

Ani druhý deň zónovej kvalifikácie na Olympijské hry v Tokyu nám šťastie nepriniesol. Súťaž začínali kordisti. Ján Szalay /Akadémia šermu/ sa cez úvodné vyraďovacie kolo prebojoval do neúplnej 32 člennej eliminácie s dvomi víťazstvami na 19. mieste. Škoda prehry 5:4 s Portugalcom (Janko v tomto zápase viedol 4:2), v prípade výhry by do priamej eliminácie nastupoval z výhodnejšej pozície ako je 19. miesto. V zápase o postup medzi šestnásť najlepších sa stretol s Dánom Von der Ostenom, na ktorého šerm Janko nenašiel protizbraň. Zápas skončil víťazstvom Dána 15:7. V konečnom hodnotení Ján Szalay obsadil 19. miesto.

Z víťazstva na turnaji a postupu na Olympiádu sa mohli tešiť bratia Češi, pre ktorých po celodennom presvedčivom výkone ju po včerajšom víťazstve fleuretistu Alexandra Choupenitcha vybojoval kordista Jakub Jurka. Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Jakub po vynikajúcich výsledkoch v mládežníckych kategóriach, dokazuje, že má na to aby v budúcnosti predčil vynikajúce výkony svojho dedka Jaroslava Jurku strieborného z Majstrovstiev sveta v roku 1985 a účastníka dvoch Olympijských hier v rokoch 1976 a 1980. Jakubovi k jeho vynikajúcemu úspechu gratulujeme! Zaujímavosťou turnaja je, že víťaz a aj strieborný medajlista Švéd Svensson sa stretli už v prvom kole, aj v tomto zápase dominoval Jakub Jurka, v tejto skupine šermoval aj náš Ján Szalay.

Ján Szalay nastupuje na prvý zápas

Presne na obed zahájili súťaž fleuretistky. Aj v tejto zbrani sa zišla silná konkurencia. Medzi hlavné favoritky patrili: mladá Izraelčanka Pustilnik, ktorá sa pripravuje v USA a len pred necelými tromy týždňami si na Majstrovstvách sveta junioriek v Káhire vybojovala striebornú medajlu, skúsená Poľka Martyna Jelinska, ktorá sa medzi iným môže pýšiť aj titulom Majsterky Európy do 23 rokov, Rumunka Malina Calugareanu, ktorá ako 20 ročná si možnosť účasti na OH v Riu vybojovala na zónovej kvalifikácii v Prahe, skúsená Ukrajinka Kateryna Chentsova a aj domáca pretekárka Maria Marino, ktorá sa na súťaž pripravovala v Taliansku v klube Frascatti pod vedením talianskeho majstra. Naša šermiarka Kitti Bitterová absolvovala úvodné vyraďovacie kolo s 3 víťazstvami a 2 prehrami a do 16 člennej eliminácie bola nasadená na 7 mieste. V zápase o štvrťfinále sa stretla s Češkou Bímovou, z ktorou prehrala 5:4 aj v úvodnom kole. Žiaľ ani eliminačný zápas sa nevyvíjal podľa predstáv našej pretekárky a nakoniec súperke podľahľa 15:7. Kitti obsadila 10. miesto z 19 pretekárok. Víťazkou turnaja sa stala Martyna Jelinska, ktorá vo finále porazila Španielku Mariu Marino.

Pred zápasom: Bímová /CZE/ – Bitterová /SVK/

Zónová kvalifikácia je osobitným typom súťaže – nedá sa prirovnať k žiadnej inej. Kladie enormný tlak na psychiku šermiarov a šermiarok. Z výsledku sa teší jedine víťaz, pre ktorého je víťazstvo na kvalifikácii vstupenkou na Olympijské hry, a kým na ostatných súťažiach sa finalisti (medajlisti) tešia z úspechu, na Zónovej kvalifikácii je výsledok druhého, tretieho… posledného “rovnako” neúspechom. Usporiadateľ vyhodnocuje len víťaza, ktorému dáva symbolickú kvalifikačnú kartu na nastávajúce Olympijské hry. Často sa stáva, že favoriti na tomto turnaji enormný psychický tlak nezvládnu a kvalifikáciu pokazia. V Madride vo fleurete mužov, fleurete žien a aj v korde mužov sa tentokrát veľké prekvapenia nekonali, víťazi ktorí si kvalifikáciu vybojovali patrili medzi favoritov na postup.

Cedrik Serri so cťou – bez miestenky

Na Zónovej kvalifikácii na OH v Tokiu, kde bola posledná možnosť zabezpečiť si právo účasti na Olympijských hrách 2021 sme dnes mali zastúpenie len vo fleurete mužov. O poslednú voľnú miestenku vo fleurete mužov sa mohli pobyť šermiari tých Európskych krajín, ktoré v tejto zbrani nevybojovali právo štartu priamo zo Svetového pohára jednotlivcov, alebo družstiev.

Boje zahájilo 24 pretekárov z 24 európskych krajín, medzi ktorými nechýbali ani také esá ako Český reprezentant (účastník OH 2016) Alexander Choupenitch, Poliak Michal Siess, ktorý svoje kvality ukázal na poslednom Grand Prix pred mesiacom v Dohe, kde postúpil až do 8 členného finále, Silný Ukrajinec Klod Yunes, mladý talentovaný SRB Veljko Cuk žijúci v Moskve a trénujúci s Ruským národným týmom, Chorvát Petar Files, Talian Martino Minutto reprezentujúci Turecko a samozrejme aj náš pretekár Cedrik SERRI.

Cedrik v akcii.

Keďže miestenku získava len víťaz turnaja, bolo už prvé kolo veľmi psychicky náročné a poznamenané veľkými prekvapeniami. Absolvovať prvé kolo bez prehry sa podarilo len dvom mentálne vynikajúco pripraveným šermiarom. Kým hladké víťazstvá a postup bez prehry sa od azda najskúsenejšieho pretekára Alexandra Choupenitcha aj očakával, postup Alexa Tofalidesa Angličana s Cyperským pôvodom bez jedinej prehry bol značným prekvapením. Náš pretekár Cedrik Serri postupoval z prvého kola z 2 víťazstvami a 3 prehrami na 13 mieste. V zápase o postup do štvrťfinále porazil nasadeného č.4. Chorváta Petara Filesa v zápase, v ktorom Cedrik predviedol veľmi taktický šerm a prakticky viedol od prvého zásahu až konca (15:10). Žiaľ v ďalšom zápase o postup do semifinále prehral s mladým talentovaným Srbom Veljkom Cukom 15:8. Cedrik Serri obsadil v konečnom hodnotení 8.miesto.

Nakoniec sa vo finále stretli dvaja najlepšie mentálne pripravený pretekári Alexander Choupenitch (CZE) a Alex Tofalides (CYP). Finále bolo hladkou záležitosťou Českého leva. V zápase dominovala technická a taktická vyspelosť Sašu, ktorého súčasným trénerom je Olympijský víťaz Stefano Cerioni. A čo majú obaja pretekári spoločné? V minulosti Alexandra Choupenitcha viedol súčasný téner Alexa poľský fleuretový špecialista Ziemowit Wojciechovski.

Posledné miestenky do Tokia

Slovenská reprezentácia v zložení Kitti Bitterová (fleuret ženy), tréner Jozef Nagy, Cédrik Serri (fleuret muži), tréner Eric Serri a Ján Szalay (kord muži), tréner Attila Érsek, je pripravená zabojovať o miestenky na OH Tokio na Európskej olympijskej kvalifikácii v Madride.

Cédrik sa predstaví na planši v sobotu 24.aprila, Ján a Kitti v nedeľu 25.aprila 2021. Výsledky môžete sledovať naživo https://madridfencing2021.com/results/.

Držíme našim reprezentantom palce

Konferencia SŠZ

Výkonný výbor Slovenského Šermiarskeho Zväzu informuje kluby a členov SŠZ o Konferencii Slovenského Šermiarskeho Zväzu, ktorá sa bude konať dňa 19. mája 2021.

Konferencia sa bude konať online od 11,00 hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM. Dokumenty ku konferencii nájdete v časti Slovenský šermiarsky zväz/yverejňovanie údajov

  1. Pozvánka na riadnu Konferenciu SŠZ
  2. Hlasovací kľúč Konferencie SŠZ
  3. Výročná správa za rok 2020
  4. Plán činnosti na rok 2021
  5. Rokovací poriadok Konferencie SŠZ
  6. Výročná správa kontrolóra SŠZ
  7. Účtovná závierka SŠZ za rok 2020
  8. Návrh na doplnenie Stanov SŠZ (zmeny sú zvýraznené žltou farbou)
  9. Sprievodný list prezidentky SŠZ k úprave stanov

S pozdravom

JUDr.Tatiana DROBNÁ

Prezidentka SŠZ

Arpád Fazekas desiaty na Majstrovstvách sveta kadetov.

Na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov v Káhire dosiahol výborný výsledok, pretekár Klubu šermu Šamorín Árpád FAZEKAS, ktorý v kategórii fleuret juniori skončil na výbornom 10. mieste. Turnaj rozohral veľmi dobre. Prvým kolom prešiel bez porážky s výborným skóre 25 daných zásahov a len 7 obdržaných. Do neúplnej 64 člennej eliminácie bol nasadený na 5. mieste. O postup medzi najlepších 32 pretekárov ako nasadený nemusel bojovať. V zápase o postup medzi najlepších 16 pretekárov porazil Bieloruského súpera Michaela Levina 15:9. V boji o postup do 8 členného finále po veľkom boji prehral s Lee Seoungbin /KOR/ 10:15, keď do polovice zápasu sa Árpádovi darilo udržiavať priaznivé skóre. Po viacerých taktických chybách sa však v závere chytil Kórejčan a zápas už z rúk nepustil. Desiate miesto Árpáda Fazekasa je výborným umiestnením nášho šermiara. Víťazom turnaja sa stal Daniel ZHANG /USA/, 2. miesto AN Hyongbhin, 3.m. LEE Seoungbin a EMMER Chase /USA/. Štartovalo 69 pretekárov z 36 krajín. Ďaľšie umiestnenia našich pretekárov: 51.m. Bendegúz GYÖRGY, 55.m. Ákos PIRK (obaja Klub šermu Šamorín). Árpád Fazekas 10.miesto na MSK 2021 v Káhire

Vo fleurete junioriek sme mali na Majstrovstvách jedinú šermiarku: Gaia Cantucci, ktorá je členkou klubu STU Bratislava. Z prvého kola postupovala so 4 víťazstvami a 2 prehrami. Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie bola nasadená na 35. mieste. Medzi najlepších 64 pretekárok postupovala bez boja. V zápase o postup medzi najlepších 32 pretekárok vo veľkom boji zvíťazila nad 30. nasadenou Francúzkou Morgane Tajan 15:12. V zápase o postup medzi najlepších 16 pretekárok sa znova stretla s Izraelčankou Nicole Pustilnik, ktorú mala aj v prvom kole. Izraelčanka, ktorá trénuje v USA bola jednou z možných adeptiek na prvé miesto, čo potvrdila aj v zápase proti Gaii. Gaia skončila na 31 mieste. Víťazkou turnaja sa stala May TIEU /USA/, striebornú medajlu si odnáša Nikole PUSTILNIK /ISR/ a na 3. mieste skončili Jeongji JOO /KOR/ a Jessica GUO /CAN/. N Majstrovstvách štartovalo 95 pretekárok zo 40 krajín. Gaia Cantucci /SVK/ v akcii

V súťaži juniorov aj napriek tomu, že chýbali popredné šermiarske krajiny ako Taliansko, Japonsko, Maďarsko, Čína sa zišla veľmi silná konkurencia. Štartovalo 119 pretekárov z 43 krajín. Z našej štvorice sa najviac darilo Leovi KUCHTOVI, ktorý postupoval z prvého kola s tromi víťazstvami a tromi prehrami. V boji o postup medzi 64 pretekárov porazil Ariza /PER/ 15:6 a v zápase o postup medzi najlepších 32 sa stretol s nasadeným č.1. Američanom s maďarskými koreňmi Marcellom Olivaresom. v úvode zápasu sa Leovi darilo odolávať tlaku Olivaresa, v strede zápasu však Američan s maďarskými koreňmi tlak vystupňoval a nakoniec zvíťazil 15:9. Marcello OLIVARES to dotiahol až na tretiu priečku stupňa víťazov. Náš najskúsenejší pretekár Zoltán SÁRMÁNY sa rozbiehal pomaly, z prvého kola postupoval ako 91. nasadený s jedným víťazstvom. V zápase o postup medzi najlepších 64 pretekárov sa stretol s nasadeným č. 38. Brazílcom Paulom MORRAISOM, ktorého porazil 15:9. V zápase o postup medzi najlepších 32 ho čakal ťažký súper Francúz Valerian CASTANIE nasadený ako č. 27. Zoltánovi vyšiel úvod zápasu darilo sa mu držať Francúza pod neustálim tlakom a pomerne hladko viedol 10:6, tu však po niekoľkých taktických chybách, ktoré skúsený Francúz v okamžiku využil a tým dokázal zmeniť stav zápasu vo svoj prospech, Zoltánova mierna prevaha pominula a do konca zápasu už nedokázal zvrátiť nepriaznivý stav. Zápas skončil 15:12 v prospech Francúza. Naši kadeti Árpád FAZEKAS a Bendegúz György, štartovali na turnaji juniorov bez výkonnostných cieľov so zámerom naladiť sa na turnaj kadetov. Obaja dokázali postúpiť z prvého kola zápasy v priamej eliminácii o postup medzi 64 najlepších však už boli nad ich sily. Víťazom turnaja sa stal Zakhar Kozlov /RUS/, 2. miesto Dongyung Choi /KOR/, 3.miesto Constant Roger /FRA/ a Stephan Martynovich /RUS/. Umiestnenia našich pretekárov: 55.m. Leopold Kuchta, 64.m. Zoltán Sármány, 75.m. árpád Fazekas, 81.m. Bendegúz György

V súťaži družstiev tým, že sme na Svetových pohároch družstiev neštartovali, bolo naše družstvo vo fleurete juniorov nasadené na poslednom 22. mieste. V prvom zápase sme sa stretli s 11. nasadeným družstvom Kazachstanu, ktoré sme bez väčších problémov porazili 45:27 v zápase o postup do štvrťfinále nás čakalo 6. nasadená družstvo Chile, po veľkom boji a výborných zápasoch sme nakoniec Chile podľahli tesne 41:45. V ďalšom zápase, ktoré rozhodovalo o tom, či sa umiestnime v hornej polovici umiestnení 9 až 16, alebo v dolnej sme prehrali s Brazíliou 45:42. V tomto zápase sa blysol Zoltán Sármány, ktorý v predposlednom zápase, pred ktorým sme prehrávali 22:35 pocítil šancu proti nerozhodnému súperovi a podarilo sa mu stav upraviť na prijateľných 39:40. Nakoniec sme však zápas ani po takomto výkone nedokázali doviesť do víťazného konca. V ostatných dvoch zápasoch sme však už nezaváhali a po víťazstve nad Egyptom 45:36 a Holandskom 45:42 skončili na veľmi dobrom 13. mieste.

FIE otvorilo sezónu od marca

Medzinárodný Šermiarsky zväz prijal Ďalšie rozhodnutia. Stanovil miesto a termíny posledných kvalifikačných svetových pohárov na olympijské hry. A zrušil kontinentálne Majstrovstvá kadetov a juniorov v roku 2021.

Medzinárodný šermiarsky zväz /FIE/ prijal ďalšie rozhodnutia ohľadom oficiálnych súťaží FIE  v sezóne 2020-2021. Je isté, že do marca sa nebudú konať žiadne oficiálne turnaje  (Svetové poháre, Grand Prix). Od začiatku marca 2021 však pri dodržaní prijatých bezpečnostných opatrení FIE ohľadom pandémie Covid19 je možné turnaje figurujúce v kalendári FIE uskutočniť.

Doležitjšie však je, že padlo rozhodnutie ohľadom usporiadania posledných kvalifikačných turnajov na OH 2021 v každej zbrani. Pre nás sú dôležité len turnaje v korde a vo fleurete. Kým naši kordisti a kordistky pocestujú do Kazane, zatiaľ fleuretisti a fleuretistky do Dohy.

Svetový pohár v šabli mužov i žien sa uskutoční 10.-14. marca 2021 v Budapesti /HUN/
Svetový pohár v korde mužov i žien sa uskutoční 19.-23. marca 2021 v Kazani /RUS/
Grand Prix vo fleurete mužov i žien sa uskutoční 26.-28. marca 2021 v Dohe /QAT/                                                          .

Medzinárodný šermiarsky zväz prijal rozhodnutie aj o tom, že kvôli rozdielnym možnostiam a obmedzeniam krajín aj vrátane jedného kontinentu a aj kvôli veľmi neistej situácii v budúcich mesiacoch v tejto sezóne neusporiada kontinentálne majstrovstvá kadetov a juniorov. To znamená, že Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov sa v tomto roku konať nebudú.

2021, ale ako ďalej…?

KAŽDÝ, KTO JE V ŠERME ZAANGAŽOVANÝ SI KLADIE OTÁZKU: AKO ĎALEJ NA POLI MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽÍ A TURNAJOV. MAĎARSKÝ ŠERMIARSKY ZVÄZ NA SVOJEJ STRÁNKE UVEREJNIL ČLÁNOK V KTOROM SA ZA POMOCI GENERÁLNEJ TAJOMNÍČKY MAĎARSKÉHO ŠERMIARSKEHO ZVÄZU HENRIETTE TAMÁS POKÚSILI ZOZBIERAŤ VŠETKY INFORMÁCIE, KTORÉ VEDIA A DEDUKOVAť TO K ČOMU INFORMÁCIE NEMAJÚ…

V našom športe sa posledné oficiálne medzinárodné súťaže organizovali skoro presne pred 10 mesiacmi. Pred rozšírením pandémie Covid 19 bol jeden z posledných turnajov Kordové turnaj Westend Grand Prix v Budapesti. Toto je minulosť, ale hlavne budúcnosť nášho športu je to čo najviac zaujíma priaznivcov šermu. Hneď v úvode musíme poznamenať, že v súčasnej situácii je samozrejme aj naďalej hlavnou prioritou bezpečnosť , to však načŕta mnoho nezodpovedaných otázok ohľadom novej sezóny.

Za pomoci generálnej tajomníčky MVSZ (maďarského šermiarskeho zväzu) Henriette Tamás sme sa pokúsili zozbierať  to čo z určitosťou vieme, čo sú eventuálne otázky a o čom nevieme nič…

“Maďarský šermiarsky zväz pripravil kalendár domácich súťaží na mesiace január a február.… Čo sa medzinárodnej súťažnej sezóny týka: Kvalifikačné turnaje na OH 2021 budú ukončené do apríla. Podľa našich vedomostí na konci tohto týždňa rozhodne Výkonný výbor FIE na svojom zasadnutí či od februára bude organizovať turnaje svetového pohára.  

Oplatí sa však rozdeliť sériu turnajov na turnaje dospelých a turnaje kadetov a juniorov, pozrime sa na to aké sú reálne možnosti. Začnime mladými! Čo je nepopierateľne dobrá správa pre všetkých účastníkov týchto turnajov, že Medzinárodný šermiarsky zväz a súčasne aj Európska šermiarska konfederácia potvrdili záujem zorganizovať Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov, respektíve Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov!

Otázne je len to, že kde, kedy a ako…? Faktom je: Medzinárodný šermiarsky zväz v prvých dňoch nového roku informoval o „alternatívnom“ – o tomto neskôr podrobne… – kalendári figurujú Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov  v pôvodnom dátume 3.-11.apríla 2021 a na pôvodnom mieste v Káhire. K tomuto máme ďalšie dve za zmienku stojacie informácie. Jedným je, že práve v Egypte sa v súčasnosti začínajú Majstrovstvá sveta v hádzanej, to znamená, že arabská krajina je ochotná aj v tejto situácii usporiadať vrcholné medzinárodné súťaže. Druhou informáciou je, že predstavitelia FIE na konci januára cestujú do Egypta aby previedli kontrolu štádia pripravenosti usporiadateľa. Aj to je už isté, že Európska šermiarska konfederácia sa rozhodla kvôli súčasnej pandemickej situácii v Európe, posunúť Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov, ktoré sa budú konať v Srbsku (pravdepodobne v Belehrade) na termín v druhej polovici jari. Takže pre všetkých mladých reprezentantov a ich trénerov je tu reálna šanca, že Majstrovstvá sveta a aj Európy kadetov a juniorov sa v roku 2021 uskutočnia. Takže všetko do prípravy!

V tieni Pyramíd. Jeden z kľúčových otázok sezóny je, aký bude osud Majstrovstiev sveta kadetov a juniorov 2021 v Káhire.

Na otázku či budú oficiálne medzinárodné súťaže (svetové poháre juniorov a Európske poháre kadetov) pred Majstrovstvami – no na toto v súčasnosti neexistuje presná odpoveď. Situácia je nasledovná: Výkonný výbor FIE bude mať na konci týždňa on-line zasadnutie. Tu sa má rozhodnúť či uvoľní zákaz organizovania oficiálnych súťaží, ktorí trvá do 31. januára. Je veľká šanca, že neuvoľní, ale predĺži o ďalší mesiac do konca februára, čo znamená, že Svetové poháre sa budú organizovať až od 1. marca. Druhá verzia je, že už od 1. februára bude možné organizovať oficiálne medzinárodné súťaže. V súčasnosti platnom kalendári FIE vo februárovom programe je viac podujatí s poznámkou „to be confirmed“. To sú tie Svetové poháre, ktoré ak na konci týždňa im dá Výkonný výbor zelenú sú organizátori pripravený ich usporiadať. Súčasne však aj vo februári figurujú v kalendári turnaje, ktoré organizátorské krajiny neusporiadajú (taliansky a aj nemecký šermiarsky zväz avizoval, že Grand Prix v Toríne, Svetový pohár v Heidenheime neusporiada). Ale v súčasnosti je v kalendári 8 takých turnajov -5 v kategórii juniorov (Leszno, Plovdiv, Belehrad, Dourdan, Dijon, Sabadel) a 3 v kategórii seniorov (Barcelóna, Varšava, Káhira), ktoré sa môžu týkať maďarských šermiarov.

Pokračovanie článku sa týka už len maďarských šermiarov a trénerov preto už preložené nebolo…

www.hunfencing.hu / 2021, na de hogyan tovább…?