header
 

Kódex reklamy šermiara /2019/

PDF

t.124 Neochota bojovať (nebojovnosť)

PDF

t.170 Tabuľka priestupkov a trestov

PDF

Pravidlá šermu - Technická časť /9.2019/

PDF

Pravidlá šermu - Organizačná časť /3.2017/

PDF

Pravidlá šermu - Materiálová časť /3.2017/ s povolením ČŠZ

PDF

Úprava pravidiel a trestov FIE v rámci národných súťaží SŠZ

PDF

Gestá pre rozhodcov schválené FIE

PDF

Partneri zväzu :

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs