header
 

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME 2019

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2019/20

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS 2020

Kord - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2019/20

PDF

Kritéria účasti kordistov/tiek na Olympijskej kvalifikácii 2020

Kord muži, ženy

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS 2019

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2018/19

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS 2019

Kord - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2018/19

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS 2018

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2017/18

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS 2017

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2016/17

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ 2017

Kord - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2016/17

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, OH 2016

Kord - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2015/16

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, OH 2016

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2015/16

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS, EH 2015

Kord - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2014/15

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS, EH 2015

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2014/15

PDF

Plnenie kval. kritérií na MEK a MEJ, MSKaJ, ME U23, ME, MS 2014

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na vrcholy sezóny 2013/14

PDF

Plnenie kvalifikačných kritérií na MEK a MEJ 2013 a MSKaJ 2013

Fleuret - Plnenie kvalifikačných kritérií na MEK a MEJ 2013
a MSKaJ 2013

PDF

Plnenie kvalifikačných kritérií na MEK a MEJ 2012 a MSKaJ 2012

Fleuret - Konečné vyhodnotenie plnenia kvalifikačných kritérií na MEK 2012 a MSKaJ 2012

PDF

Plnenie kvalifikačných kritérií na MEK 2011 a MSKaJ 2011

Fleuret - Konečné vyhodnotenie plnenia kvalifikačných kritérií na MEK 2011 a MSKaJ 2011

PDF

Plnenie kvalifikačných kritérií na MEK 2010 a MSKaJ 2010

Fleuret - konečné vyhodnotenie plnenia kvalifikačných kritérií
na MEK 2010 a MSKaJ 2010

PDF

Plnenie kvalifikačných kritérií na MEK 2009 a MSKaJ 2009

Fleuret - konečné vyhodnotenie plnenia kvalifikačných kritérií
na MEK 2009 a MSKaJ 2009

PDF

Plnenie kvalifikačných kritérií na MEJ 2009

Fleuret - konečné vyhodnotenie plnenia kvalifikačných kritérií
na MEJ 2009

PDF

Kvalifikačné kritériá 2010
Fleuret

PDF

Kvalifikačné kritériá 2009-2010
Kord

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs