header
 

Fleuret

Klub Šermu Šamorín /Občianske združenie/

Veterná 18, 931 01 Šamorín, SLOVAKIA
IČO: 30998085
tel.-fax: +421 31 5623298

Prezident: Mgr. Kristán FORGÁCH
Tréneri: Jozef NAGY mobil: +421 903 446157, e-mail: nagy@slovak-fencing.sk
Tréneri :Krisztián FORGÁCH
Tréneri :Gergely VALACSAY
Tréneri :Vojtech FEHÉR
Tréneri :Tibor DOMSITZ
Tréneri :Ladislav DOBOS

Členovia:>>

Linksres

Kord, Fleuret

Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga /Občianske združenie/

Martinengova 4879/16, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, SLOVAKIA
IČO: 30842484
tel.-fax:

Prezident: Ing. Miroslav BARÁNIK
Prezident: Martinengova 16
Prezident: 811 02 Bratislava - Slovakia
Prezident: mobil: +421 905 711667, e-mail: mbaranik@stonline.sk
Tréneri: Ing. Pavol BOTTAN
Tréneri :Ing. Miroslav BARÁNIK
Tréneri :Ing. Marian LINDER

Členovia:>>

Linksres

Fleuret

Klub šermu Slávia STU Bratislava /Občianske združenie/

Májová 21, 852 26 Bratislava - Petržalka, SLOVAKIA
IČO: 31772943
tel.-fax:

Prezident: Ing. Július KRÁLIK
Prezident: mobil: +421 905 162883, e-mail: julius.kralik@gmail.com
Tréningy: Telocvična ZŠ, Grösslingová 48
Tréneri :811 09 Bratislava - Staré Mesto

Tréneri: Ing. Július KRÁLIK
Tréneri :Mgr. David KRÁLIK
Tréneri :Katarína RÁCZOVÁ-LOKŠOVÁ

Členovia:>>

Linksres

Kord

TJ Slávia Univerzita Komenského Bratislava /Občianske združenie/

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, SLOVAKIA
IČO: 00686191
tel.:

Prezident: PaeDr. Arpád ÉRSEK

Členovia:>>

Linksres

Kord

Klub šermu Snina /Občianske združenie/

Palárikova 1634/33, 069 01 Snina, SLOVAKIA
IČO: 31945414
tel.fax:

Prezident: Dalibor KAZÍK
Prezident: mobil: +421 903 921506, e-mail: kazik@slovanet.sk
Tréneri: Dalibor KAZÍK
Tréneri :Martin KAZÍK

Členovia:>>

Linksres

Fleuret, Kord

Šermiarska spoločnosť WILLARD /Občianske združenie/

Ul. Pokroku 2 , 040 11 Košice - Západ, SLOVAKIA
IČO: 35552751
tel.fax:

Prezident:Ruth KABIL
Prezident:mobil: +421 944 373045, e-mail: ruth.kabil@gmail.com
Prezident:e-mail: willardkosice@gmail.com
Tréner: Ján VESELÝ

Členovia:>>

Fleuret, Kord

Klub športového šermu /Občianske združenie/

Malinovského 1, 960 01 Zvolen, SLOVAKIA
IČO: 37999249
tel.fax:

Prezident: Peter KORČOK
Prezident: Malinovského 1
Prezident: mobil: +421 911 164023
Prezident: e-mail: korcokp@gmail.com

Tréneri: Ing. Peter KORČOK
Tréneri: Drahotína HORSKÁ
Tréneri: mobil: +421 907 829666

Členovia:>>

Kord

ŠK DUKLA Banská Bystrica
/občianske združenie/

Hutná č. 3., 974 04 Banská Bystrica, SLOVAKIA
IČO: 50753550
tel.: .

Prezident: .
Vice prezident: .
Prezident: mobil: .
e-mail: .
Tréner: Dušan POLÁČEK
Tréner :mobil: +421 915 497545, e-mail: polacek@dukla.sk

Členovia:>>

Kord

Občianske združenie "SLOVENSKY KORD"

Agátová 468/9, 900 45 Malinovo, SLOVAKIA
IČO: 30799309
tel.fax:

Prezident: Jana FARKAŠOVÁ
Prezident:Agátová 468/9
Prezident: 900 45 Malinovo - Slovakia
Prezident: tel.-fax: , e-mail: janafarkasova©mail.t-com.sk

Tréner: PaeDr. Ján ŽIŽALA

Tréner: Zoltán FARKAŠ
Tréner :Agátová 468/9
Tréner :900 45 Malinovo - Slovakia
Tréner: mobil: +421 905 745705 , e-mail: zoltan.farkas©strabag.com

Členovia:>>

Kord

Košický Šermiarsky Klub 1903 /Občianske združenie/

Čermeľská 60, 040 01 Košice - Sever, SLOVAKIA
IČO: 42240182
tel.fax:

Prezident: Ľudovít LUBY
Prezident:Čermeľská 60
Prezident: 040 01 Košice - Slovakia
Prezident: tel.-fax: +421 905 903 312, e-mail: l.luby@microcad.sk

Vedúci tréner: JUDr Tibor Šafárik

Tréner: Imrich Chilo

Tréner: Peter MLYNARČÍK

Tréner :
Členovia:>>

Linksres

Kord, fleuret

Akadémia šermu /Občianske združenie/

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava - Nové mesto, SLOVAKIA
IČO: 42272246
tel.fax:

Prezident: Judr. Tatiana DROBNÁ
Prezident: mobil:+421 903 703717, e-mail: akademiasermu@akademiasermu.sk

Tréner: Peter DROBNÝ
Tréner: mobil: +421 911 711012, e-mail: akademiasermu@akademiasermu.sk

Tréner: Andrea SASVÁRIOVÁ
Tréner: mobil:+421 907 123027,
Tréner:e-mail: akademiasermu@akademiasermu.sk , e-mail: sasvari@chello.sk

Tréner :
Členovia:>>

Linksres

Kord

BA - M.P.C. - Slovakia /Občianske združenie/

Kalinčiakova 4/1 , 831 02 Bratislava - Nové Mesto, SLOVAKIA
IČO: 42256143
tel.fax:

Prezident:Dipl. Ing. Juraj SZALAY PhD
Prezident:mobil: +421 905 401 570
Prezident: tel.: +421 02 55647132, fax: +421 55647133
Prezident:e-mail: szalay@chello.sk
Tréner :
Členovia:>>

Kord

Šermiarsky klub Dunaj Bratislava /Občianske združenie/

Račianska 12, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, SLOVAKIA
IČO: 42356695
tel.fax:

Prezident:Mgr. Alexander GEJMOVSKÝ, PhD.
Prezident:mobil: +421 902 215 400
Prezident:e-mail: gejmovsky@gmail.com
Tréner :
Členovia:>>

Kord

KŠ Nová Dubnica/Občianske združenie/

L. Štúra 9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVAKIA
IČO: 35667591
tel.fax:

Prezident:Dárius SEKO
Prezident:mobil: +421 905 577 999
Prezident:e-mail: ksnovadubnica@gmail.com
Tréner :
Členovia:>>

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs