header
 

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2020

PDF

Dodatok č.1 o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019

PDF

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2019

PDF

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2019

PDF

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2018

PDF

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2018

PDF

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu na projekt Hľadáme športové talenty prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2017

PDF

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2017

PDF

Definitívny koniec sezóny 2019/20

PDF

Zmeny týkajúce sa šerm. vybavenia 2019

PDF

Súhrn pravidiel organizovania súťaží v SR

PDF

Ocenení šermiari v rámci projektu "Naše nádeje 2019"

PDF

Reprezentácia na sezónu 2019/20 vo fleurete

PDF

Kategorizácia vekových kategórii, reprezentácia na sezónu 2019/20 v korde

PDF

Projekt TMK VV SŠZ na ocenenie trénerov

PDF

Delegovanie rozhodcov na preteky - Smernica SŠZ

PDF

Propozície HŠT 2018-19

PDF

Systém fungovania CTM pri KŠ Šamorín

PDF

Vyhodnotenie CTM pri KŠ Šamorín za rok 2019

PDF

Vyhodnotenie CTM pri KŠ Šamorín za rok 2017

PDF

Vyhodnotenie CTM pri KŠ Šamorín za rok 2016

PDF

Zoznam pretekárov zaradených do CTM v druhom polroku 2017

PDF

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2017

PDF

Náhrady dobrovoľníkom v roku 2017

PDF

Propozície HŠT 2017-18

PDF

Rozpočet SŠZ na rok 2017

PDF

Sprava kontrolora SŠZ za obdobie X.2016-III.2017

PDF

Uznesenia z konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Prezenčná listina konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Rokovací poriadok konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Pozvánka na konferenciu SŠZ konanú 19. 04.2017

PDF

Výročná správaza rok 2016

PDF

Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016

PDF

Účtovná závierka k 31.12.2016

PDF

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2016

PDF

Disciplinárny poriadok SŠZ

PDF

Volebný poriadok na konferencii SŠZ - 2016

PDF

Rokovací poriadok na volebnej konferencii SŠZ - 2016

PDF

Správa reprezentačného trénera na konferenciu za Olympijský cyklus 2013-2016

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2016 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2015 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2014 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví-dodatok k zmluve č.2.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví-dodatok k zmluve č.1.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2012 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví-dodatok k zmluve.

PDF

Správa reprezentačného trénera na konferenciu za Olympijský cyklus 2009-2012

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2012 - Športovo-talentovaná mládež.

PDF

Štatút trénerskej rady SŠZ

PDF

Povinnosti trénerov Reprezentácie SŠZ

PDF

Uznesenie z konferencie SŠZ konanej 26.VI.2010

PDF

Ekonomická smernica SŠZ

PDF

Disciplinárny poriadok SŠZ 2010

PDF

Prestupový poriadok SŠZ 2010

PDF

Prestupový poriadok SŠZ 2010- formulár

PDF

Registračný poriadok SŠZ 2010

PDF

Smernica pre poskytnutie honoráru rozhodcom /16.11.2009/

PDF

Pokyny pre používanie služobného vozidla Škoda Octavia

PDF

Pokyny pre poisťovanie šermiarov a doprovodu

PDF

Evidencia zahraničných ciest-oddiely

PDF

Cestovné poistenie členov SŠZ

PDF

Zmluvné dojednanie cestovného poistenia členov SŠZ

PDF

Info pre poistených - pokyny EUR Chartis

PDF

Informovaný súhlas rodiča

PDF

Karta Fair Play

PDF

Štatút reprezentanta

PDF

Konferencia SŠZ 2008

PDF

Koncepcia rozvoja šermu v r. 2008-12 /ing. Miroslav BARÁNIK

PDF

Koncepcia rozvoja šermu /PaeDr. Arpád ÉRSEK

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs