Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Slovak fencing

Výsledky volebnej konferencie SŠZ

Na volebnej Konferencii SŠZ, ktorá sa konala 17.septembra 2020 bola za prezidentku SŠZ jednohlasne zvolená JUDr. Tatiana DROBNÁ.

Do Výkonného výboru SŠZ boli počtu hlasov zvolení nasledujúci kandidáti:

 1. ÉRSEK Attila, MBA – UK Bratislava
 2. CELLER Pavol, Mgr. – Klub šermu Slávia STU Bratislava
 3. SASVÁRIOVÁ Andrea, Mgr. – Akadémia šermu Bratislava
 4. ROZMUŠ Boris, Ing. – Klub šermu Šamorín
 5. KABIL Ruth – Šermiarska spoločnosť Willard Košice
 6. KORČOK Peter, Ing. – Klub športového šermu Zvolen

Náhradníci do VV SŠZ v poradí podľa hlasov:

 1. BELÁS Karolína, Mgr. – Akadémia šermu Bratislava
 2. SZALAY Ján, Mgr. – BA-M.P.C.
 3. SZALAY Juraj, JUDr. – BA-M.P.C.

Zrušenie odovzdávania ocenení víťazom Slovenského pohára

SŠZ oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení sa slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom Slovenského pohára 2019/20 a menovanie reprezentačných družstiev na sezónu 2020/21 RUŠÍ. Náhradný termín bude včas oznámený.

Ďakujeme za pochopenie,

S pozdravom

Gabriela Geršiová

generálny sekretár SŠZ

Návrh kandidátov do Výkonného výboru

Do 13 septembra 2020 prijala kancelária Slovenského Šermiarskeho Zvazu uvedený návrh kandidátov do výkonného výboru SŠZ:

NÁVRHY NA PREZIDENTA SŠZ:

 1. JUDr. Tatiana DROBNÁ  (AŠ Bratislava) – navrhol: AŠ Bratislava, BA – M.P.C. – Slovakia

NÁVRHY NA Výkonný výbor SŠZ:

 1. Mgr. Pavol CELLER (Slávia STU Bratislava) – navrhla: Karolína Belás (AŠ Bratislava),
 2. Ing. Boris ROZMUŠ (KŠ Šamorín) – navrhol: Kristian Forgách (KŠ Šamorín)
 3. Attila ÉRSEK, MBA, (UK Bratislava) – navrhol: BA – M.P.C. – Slovakia, AŠ Bratislava
 4. Mgr. Ján SZALAY (BA-M.P.C.) – navrhol:  BA – M.P.C. – Slovakia
 5. JUDr. Juraj SZALAY, (BA-M.P.C.) – navrhol: BA – M.P.C. – Slovakia
 6. Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ (AŠ Bratislava) – navrhol:  AŠ Bratislava
 7. Mgr. Karolína BELÁS (AŠ Bratislava) – navrhol: AŠ Bratislava
 8. Andrej CHURÝ (AŠ Bratislava) – navrhol: AŠ Bratislava
 9. Ing. Peter KORČOK (KŠŠ Zvolen) – navrhol: KŠŠ Zvolen
 10. Ruth KABIL (Willard Košice) – navrhol: Willard Košice

Zoznam kandidátov do VV SŠZ

Školenie trénerov 1. triedy

Slovenský šermiarsky zväz zorganizoval v termíne 7-9. augusta 2020 prvú špeciálnu časť školenia pre zisk kvalifikácie „Tréner šermu 1. triedy“.

Školiteľom bol pán tréner Fridrich FÖLDES, tréner Československej kordovej reprezentácie, ako aj tréner šermu Anglického reprezentačného tímu v päťboji. Fridrich Földes je jedným z najúspešnejších a pravdepodobne aj najúspešnejším Česko – Slovenským trénerom šermu. Jeho zverenci dosiahli viaceré finálové umiestnenia na Majstrovstvách sveta v šerme (Jaroslav Jurka, Aleš Depta) a ako tréner šermu reprezentantov a reprezentantiek päťbojárskeho národného tímu Veľkej Británie sa veľkou mierou pričinil o zisk medajlí z troch Olympiád (Sydney 2000, Atény 2004, a Peking 2008).

Trojdňové školenie sa vďaka hlbokým znalostiam a pútavej forme prednášok i praktických cvičení pána tréner Fridricha Földesa nieslo v priateľskom duchu a veľmi dobrej nálade. Prednášky na vysokej odbornej úrovni boli popretkávané príhodami z bohatej športovej minulosti pána trénera, ktorému sa touto cestou chceme poďakovať za výborné profesionálne vedené školenie a už sa tešíme na pokračovanie (druhú časť), ktoré sa uskutoční 14.-16.augusta 2020. Vďaka patrí aj Laure Sasváriovej, ktorá pánovi trénerovi asistovala pri odborných ukážkach.

Nová adresa Kancelárie SŠZ

Od 23.júla 2020 sa kancelária sekretariátu SŠZ presťahovala na novú adresu – Trnavská cesta 37 (šedo-červená budova pri pizzerii Ciao). Našu kanceláriu nájdete na 1.poschodí, číslo dverí 108.

Sídlo Slovenského šermiarskeho zväzu ostáva nezmenené – Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava.

Definitívny koniec sezóny 2019-20

Vážení prezidenti a predsedovia klubov SŠZ,

                    z pozície člena Výkonného výboru SŠZ, ako aj predsedu ŠTK si Vám dovoľujem zaslať nasledujúce rozhodnutie.

– sezóna 2019/2020 je definitívne ukončená a nebudú sa oficiálne organizovať v tejto sezóne žiadne ani náhradné turnaje / rozhodnutie prešlo hlasovaním Výkonného výboru SŠZ per rollam /

– nová sezóna 2020/2021 sa začína 1.9.2020, kde predpokladám, že nový kalendár na nadchádzajúcu sezónu bude k dispozícii v polovici augusta a to v závislosti od dohody reprezentačných trénerov, ako aj hlavne od vyhlásení situácie svetovej federácie FIE.

– slávnostné vyhlásenie víťazov Slovenského pohára je predbežne stanovené na september 2020. O presnom dátume budú kluby včas informované

Verím, že sezóna 2020/2021 z hľadiska Covid – 19 nebude obmedzená a bude plne funkčná

s pozdravom a pekný deň

Andrej Churý

Predseda ŠTK

ŠTK – Definitívne ukončenie sezóny 2019-20

Denný tábor Slovenského olympijského tímu

Slovenský šermiarsky zväz sa podieľa na Dennom tábore Slovenského olympijského tímu. V piatok trénerka Andrea Sasváriová zasvätila do tajov a krás nášho športu 40 mladých športuchtivých účastníkov tábora. Po krátkom rozcvičení a zvládnutí základných šermiarskych pohybov nôh si deti mohli vyskúšať šerm umelohmotnými detskými zbraňami. Súdiac podľa ohlasov detí sa im šerm veľmi zapáčil. Naši tréneri sa budú zúčastňovať aj ďalších turnusov počas mesiaca júl. Základy šermu si účastníci môžu osvojiť každý piatok od 9,30 do 11,15 hodiny.